n style = "font-kích thước: trung bình;" >Bào ngư
Tên tiếng Latin: Haliotis Rufescen
Nguồn: Chile, Niu Di-lân

Kim Son vì vậy sử dụng vỏ từ bào ngư có nguồn gốc như là một sản phẩm của ngành công nghiệp thực phẩm biển bào ngư ở Chile.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< span style = "font-kíche:Small;" chủ tyrtytrytrytrytrytryrt