Phong cách Châu á

Sừng chải với phong cách Châu á. Nó có một số yêu cầu khác nhau với phong cách châu Âu. Châu á các khách hàng yêu cầu chúng tôi để làm cho còi chải với:

  • Sharp tooths
  • Xử lý khắc như 12 cung hoàng đạo Việt Nam. Nhiều quốc gia sử dụng cùng một cung hoàng đạo như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, vv.
  • Nhúng mẹ của ngọc trai, vv.

Sừng chải với phong cách Châu á. Nó có một số yêu cầu khác nhau với phong cách châu Âu. Châu á các khách hàng yêu cầu chúng tôi để làm cho còi chải với:

  • Sharp tooths
  • Xử lý khắc như 12 cung hoàng đạo Việt Nam. Nhiều quốc gia sử dụng cùng một cung hoàng đạo như Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, vv.
  • Nhúng mẹ của ngọc trai, vv.
More

Phong cách Châu á There are no products in this category.